+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: XIX. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika Općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća saziva redovnu XIX. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 24.11.2022. godine (četvrtak) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Izvod iz Zapisnika s XVIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2022. godinu (Rebalans III)
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2023. godinu
  4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2023. godinu
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa u gradu Neumu za vrijeme turističke sezone
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju i sigurnosti prometa u općini Neum
  7. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM                   

  1. sc. Daniela Matić
Skip to content