+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: XV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća Neum saziva redovnu XV. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 09.08.2022. godine (utorak) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu jepredložen sljedeći

 D N E V N I    R E D 

 1. Izvod iz Zapisnika s XIV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP „Mareco“ d.o.o. za 2021. godinu
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JP „Komunalno Neum“ d.o.o. za 2021. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Razvojne agencije „Nera“d.o.o. za 2021. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU „Gradska ljekarna Neum“ za 2021. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Ustanove „Muzej i Galerija Neum“ za 2021. godinu
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Neum za 2022. godinu (Rebalans II)
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradskom javnom pravobranitelju grada Stolac
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Neum
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća JU „Dječji vrtić“ Neum
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora za reviziju JP „Komunalno Neum“ d.o.o.
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora za reviziju JP „Mareco“ d.o.o.
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za reviziju JP „Mareco“ d.o.o.
 14. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM           

       dr. sc. Daniela Matić

 

Skip to content