+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: XXI. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum, na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća saziva
redovnu XXI. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 27. siječanj 2023. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći D N E V N I R E D: 

1. Izvod iz Zapisnika s XX. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Općinskog tijela uprave Općine
Neum
3. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika i
Općinskih službi Općine Neum za 2023. godinu
4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske ljekarne Neum
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt Statuta Turističke zajednice općine
Neum
6. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih
uvjeta
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana- zamjenika predsjednika
Povjerenstva za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana- predsjednika Povjerenstva za
izbor i imenovanja
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana- zamjenika predsjednika
Povjerenstva za izbor i imenovanja
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana općine
Neum za razdoblje 2010.-2020. godine
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zamjeni nekretnina
12. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content