+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: XXIX. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Neum , na prijedlog Načelnika Općine Neum, rpredsjednica Općinskog vijeća Neum saziva
redovnu XXIX. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 29. kolovoza 2023. godine (utorak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za period 01.01.-30.06.2023.
godine
2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Neum
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proglašenju 5. listopada neradnim
danom u JU „Dječji vrtić“ Neum
4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Neum Vinku Deronjiću
5. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content