+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum   

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika Općine Neum, predsjednica Općinskog Vijeća Neum saziva redovnu XXV. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 31. svibnja 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je ć predložen sljedeći

D N E V N I     R E D:

1. Izvod iz Zapisnika s XXIV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Informacija o radu za 2022. godinu:

3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK podružnica Neum za 2022. godinu

4. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Neum

5. Izvješće o radu za 2022. godinu:

a) Izvješće o radu JP „MARECO“ d.o.o. Neum za 2022. godinu

b) Izvješće o radu JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum za 2022. godinu

c) Izvješće o radu Ustanove „Muzej i Galerija Neum“ Neum za 2022. godinu

6. Program rada za 2023. godinu:

a) Program rada JP „MARECO“ d.o.o. Neum za 2023. godinu

b) Program rada JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum za 2023. godinu

7. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Neum za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Neum za 2023. godinu (Rebalans I)

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2023. godinu

10. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela i imenovanju članova za pripremu kulturnih događaja pod nazivom „Neumsko ljeto 2023.“

11. Prijedlog Odluke o održavanju manifestacija u okviru projekta „Neumsko ljeto 2023.“

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju parkiranja na području grada Neuma

13. Prijedlog Odluke o prestanku prava korištenja na nekretninama

14. Zemljišna politika:

a) Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva za dokup – Fadila i Rasim Džafić

b) Prijedlog Zaključka o ispravci Rješenja broj 01-475-1726/1-81 od 29.12.1981.

15. Vijećnička pitanja.

     PREDSJEDNICA O.V. NEUM

 dr. sc. Daniela Matić

Skip to content