+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXVII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum 

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika Općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća Neum saziva redovnu XXVII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 28. srpnja 2023. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz Zapisnika s XXVI. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Povjerenstva mjesnih zajednica na području Općine Neum

3. Prijedlog Odluke o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Neum za razdoblje od 2010. do 2020. godine

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Prostornog plana Općine Neum za razdoblje od 2010. do 2020. godine

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Neum za razdoblje od 2010. do 2020. godine

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Neum za razdoblje od 2010. do 2020. godine

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Neum za razdoblje od 2010. do 2020. godine

9. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Neum

10. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Neum

11. Prijedlog Odluke o sudjelovanju vlasnika i posjednika u troškovima dopunske izmjere kod izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta područja Općine Neum

12. Prijedlog Programa aktivnosti na izlaganju podataka premjera i katastra nekretnina Općine Neum za razdoblje od 2023. godine do 2025. godine.

13. Prijedlog Programa uspostave katastra komunalnih uređaja

14. Prijedlog Zaključka o osnivanju organizacijskog odbora i imenovanju članova za pripremu i organizaciju “Dana branitelja” 2023. godine

15. Vijećnička pitanja.

 PREDSJEDNICA O.V. NEUM

                                                   dr. sc. Daniela Matić

Skip to content