+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXXI. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika Općine Neum, sazivam redovnu XXXI. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 10. studenoga 2023. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz Zapisnika s XXX. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Strategije Općine Neum 2023-
2028. godine
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Nacrt Strategije Općine Neum 2023.-2030. godine
6. Zaključak o davanju suglasnosti o usklađenosti predmeta koncesije s prostorno
planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom Općine Neum
7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
Neum
8. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve nekretnine za mlade na području općine
Neum za 2023. godinu
9. Prijedlog Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez
pravomoćnog odobrenja za gradnju
10. Rješenje o verifikaciji izbora u tijela mjesnih zajednica na području općine Neum
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Neum
12. Zemljišna politika:
– Zaključak o ispravci Rješenja – Zdravko Previšić
13. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content