+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA : XXXV. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

 

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09, 4/21 i 10/23), na prijedlog Načelnika Općine Neum, sazivam redovnu XXXV. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 13. ožujka 2024. godine (srijeda) u Neumu s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz Zapisnika s XXXIV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o radu Policijske stanice Neum
3. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog pravobranitelja o stanju i aktivnostima u Općinskom pravobraniteljstvu
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2024. godinu (Rebalans I)
5. Prijedlog Odluke o isknjižavanju osnovnih sredstava
6. Prijedlog Odluke o pristupanju dodjeli koncesije za korištenje javnog parkinga na području općine Neum
7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Neum
8. Zaključak o obustavi postupka
9. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content