+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
NAJAVA: XII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo Općine Neum“ broj: 1/09 i 4/21), na prijedlog Načelnika općine Neum, predsjednica Općinskog vijeća saziva redovnu XII. sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 29.03.2022. godine (utorak) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Izvod iz Zapisnika s XI. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Izvješće o radu za 2021. godinu:
 3. Osnovna škola Kardinala Stepinca Neum
 4. Srednja škola Neum
 5. JU Dječji vrtić Neum
 6. JU Sportski centar Neum
 7. Informacija o radu za 2021. godinu:
 8. Služba za zapošljavanje HNŽ Podružnica Neum
 9. MUP HNŽ Policijska stanica Neum
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Mandatno imunitetnog povjerenstva
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Mandatno imunitetnog povjerenstva
 12. Prijedlog Odluke o određivanju Dana branitelja Općine Neum
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Neum
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu između Općine Neum i AMSuBiH- Auto moto savez u BiH
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu između Općine Neum i Neretvanac d.o.o. Neum
 18. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
 19. Zemljišna politika
 • Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Neum neposrednom pogodbom Mladenu Bevandi
 1. Vijećnička pitanja.

 

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM                 

dr.sc. Daniela Matić

Skip to content