+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Obavijest o održavanju izbora u Mjesnim zajednicama općine Neum – Gradac, Hutovo, Cerovica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Povjerenstvo za provođenje izbora
u Mjesnim zajednicama na području općine Neum
Broj: 01-02-2823/23
Neum, 10.10.2023. godine

Temeljem čl. 3. Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 7/23) i čl. 72. Statuta općine Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 3/08, 5/09 i 1/22), Povjerenstvo za provođenje izbora u mjesnim zajednicama na području općine Neum, objavljuje

OBAVIJEST

I

Obavještavaju se sve političke stranke, udruženja građana i građani općine Neum, da će izbori za članove Povjerenstva mjesnih zajednica biti održani dana 22. listopada 2023. godine (nedjelja) i to za sljedeće mjesne zajednice:

1.Mjesna zajednica Gradac- prostorije Osnovne škole Gradac s početkom u 12,30 sati
(obuhvaća naseljena mjesta Babin Do, Broćanac, Ćukova Greda, Gradac, Dobrovo, Dubravica, Drijen, Grabovica, Glimač, Hotanj, Moševići, Nerađe, Omrkli, Oskorušnica, Podžablje, Podstijene, Praovice, Radetići, i Žukovice)

2.Mjesna zajednica Hutovo- prostorije Osnovne škole Hutovo s početkom u 14,30 sati
(obuhvaća naseljena mjesta Dobri Do, Glumina, Hutovo, Mramor, Prapratnica, Previš, Tuhinje, Zelenikovac)

3. Mjesna zajednica Hrasno- prostorije Osnovne škole Cerovica s početkom u 16,30 sati
(naseljena mjesta Banja, Batkovići, Borut, Brštanica, Cerovica, Cerovo, Crnoglav, Čajtež, Ćetoljub, Dašnica, Elezovići, Gaj, Gornje Hrasno, Graovište, Kolojanj, Kozarica, Lastva, Međuljuće, Osječenica, Podkula, Rabrani, Rujevi Do, Srijetež, Vinine, Vjetrenik, Vlaka i Vodeni Do)

II

U Povjerenstva mjesnih zajednica bira se sljedeći broj članova:

– Mjesna zajednica Gradac- 7 članova
– Mjesna zajednica Hutovo-5 članova
– Mjesna zajednica Hrasno- 5 članova.

III

Pravo da bira i bude biran za člana Povjerenstva mjesne zajednice ima svaki građanin s područja mjesne zajednice koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesne zajednice.

IV

Prijedlog za kandidata za članove Povjerenstva podnose prisutni građani na zboru građana.

Prilikom predlaganja kandidata moraju biti zastupljeni građani svakog naseljenog mjesta.

Svi predloženi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– da na dan izbora imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čije Povjerenstvo
se kandidiraju
– da su upisani u Središnji birački popis za mjesno područje za koje se kandidiraju
– predloženi kandidati moraju potpisati izjavu o prihvaćanju kandidature.

V

Nakon završenog predlaganja kandidata utvrđuje se kandidacijska lista.

Glasovanje za kandidacijsku listu vrši se javno (dizanjem ruku) za svakog kandidata pojedinačno ili kandidacijsku listu u cjelini.

O načinu glasovanja za kandidacijsku listu odlučuje se javno većinom glasova nazočnih građana na zboru građana.

VI

Povjerenstvo za provođenje izbora u Mjesnim zajednicama dužno je nakon provedenih izbora sačiniti izvješće o rezultatima izbora i dostaviti Općinskom vijeću na verifikaciju.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Petar Raguž, dipl.iur.

Skip to content