+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Obavijest o održavanju izbora u Mjesnim zajednicama općine Neum

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Povjerenstvo za provođenje izbora

u Mjesnim zajednicama na području općine Neum

Broj: 01-02-2823/23

Neum, 04.10.2023. godine

Temeljem čl. 3. Odluke o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Neum  („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 7/23) i čl. 72. Statuta općine Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj 3/08, 5/09 i 1/22), Povjerenstvo za provođenje izbora u mjesnim zajednicama na području općine Neum, objavljuje

OBAVIJEST

I

Obavještavaju  se  sve političke stranke, udruženja građana i građani općine Neum, da će izbori za članove Povjerenstva mjesnih zajednica biti održani dana 15. listopada 2023. godine (nedjelja) u prostorijama Osnovne škole Kardinala Stepinca Neum i to za sljedeće mjesne zajednice:

  1. Mjesna zajednica Stari Neum – s početkom u 12,30 sati

(obuhvaća dio naseljenog mjesta Neum: od Dječjeg vrtića Neum (Stari Neum), Radež, Ilino polje, Brestica, Dračevice, Redžino polje, Vranjevo selo, Duži, Mečinak, Rudine i Kiševo sa sjedištem u Neumu, Ulica Put Sv. Ante broj 36)

  1. Mjesna zajednica Neum I – s početkom u 14,30 sati

(obuhvaća dio naseljenog mjesta Neum: sve ulice s desne strane ulice Put Sv. Ante, počevši od Dječjeg vrtića Neum, Neretvanska ulica, dio ulice Stjepana Radića, Vlatka Filipovića, Blajburških žrtava, Hrvatskih branitelja, Hercegovačkog ustanka, Kruščica, Trg Gospe od zdravlja, dr. Juraja Njavre, Kralja Tomislava, Ruđera Boškovića, Franje Tuđmana, Primorska ulica, Trstenica, Opuće, Donji Klek i Rep sa sjedištem u Neumu, Ulica Blajburških žrtava broj 2)

  1. Mjesna zajednica Neum II – s početkom u 16,30 sati

(obuhvaća dio naseljenog mjesta Neum: sve ulice s lijeve strane ulice Put Sv. Ante, počevši od Dječjeg vrtića Neum, Kneza Domagoja, Mihajla Viševića, Biskupa Petra Čule, Ante Babića, Staza Do, Ravanjska, Domovinskog rata, Vukovarska, Neumske bojne, Nikole Nine Buconjića, Kraljice Katarine, Tina Ujevića, Bregovi, Humska, don Stjepana Batinovića, dio Ulice Stjepana Radića, Dubrovačka, Kardinala Stepinca, JTC, Hrvatskih velikana, Polača, Zagrebačka, Mimoza, Dalmatinska, Stepenište Teba, Stepenište Agava, Kamenice, Jazine, Crkvice i Gornji Klek sa sjedištem u Neumu, Ulica Kralja Tomislava broj 1)

II

U Povjerenstva mjesnih zajednica bira se sljedeći broj članova:

  • Mjesna zajednica Stari Neum- 5 članova
  • Mjesna zajednica Neum I- 9 članova
  • Mjesna zajednica Neum II- 9 članova.

III

Pravo da bira i bude biran za člana Povjerenstva mjesne zajednice ima svaki građanin s područja mjesne zajednice koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesne zajednice. 

IV

Prijedlog za kandidata za članove Povjerenstva podnose prisutni građani na zboru građana.

Prilikom predlaganja kandidata  moraju biti zastupljeni građani svakog naseljenog mjesta.

Svi predloženi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– da na dan izbora imaju prebivalište na području mjesne zajednice za čije Povjerenstvo

se kandidiraju

– da su upisani u Središnji birački popis za mjesno područje za koje se kandidiraju

–  predloženi kandidati moraju potpisati izjavu o prihvaćanju kandidature.

V

Nakon završenog predlaganja kandidata utvrđuje se kandidacijska lista.

Glasovanje za kandidacijsku listu vrši se javno (dizanjem ruku) za svakog kandidata pojedinačno ili kandidacijsku listu u cjelini.

O načinu glasovanja za kandidacijsku listu odlučuje se javno većinom glasova nazočnih građana na zboru građana.

VI

Povjerenstvo za provođenje izbora u Mjesnim zajednicama  dužno je nakon provedenih izbora sačiniti izvješće o rezultatima izbora i  dostaviti  Općinskom vijeću na verifikaciju.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

Petar Raguž, dipl.iur.

Skip to content