+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Odluka o isplati poticaja poljoprivrednim proizvođačima zdravstvene zaštite animalne porizvodnje u Općini Neum za 2021. godinu

Odobrava se isplata novčanih poticaja klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčanih poticaja-zdravstvena zaštita animalne proizvodnje na području Općine Neum za 2020. godinu sukladno Odluci Općinskog vijeća Neum, utvrđenih Proračunom Općine Neum za 2020. godinu na rednom broju 109 ekonomski kod 6142393 Potpora razvoju animalne porizvodnje kako slijedi:

Redni broj Prezime i Ime klijenta Adresa Iznos novčane potpore (KM)  
1. Babić Boško Neum 634,00
2. Bilić Ilija G. Hrasno 832,00
3. Bilić Šćepo G. Hrasno 3.154,00
4. Bogdanović Anđelko Zelenikovac 400,00
5. Bogoje Angelina Moševići 3.421,00
6. Brać Jozo Neum 180,00
7. Butigan Anđelko Neum 240,00
8. Butigan Mirko Dobrovo 416,00
9. Butigan Rade Dobrovo 120,00
10. Dodig Borka Neum 1.200,00
11. Glavinić Ante Neum 416,00
12. Glavinić Ivica Babin Do 816,00
13. Jogunica Mato Neum 336,00
14. Jurković Lovre Brštanica 1.380,00
15. Jurković Mišo Brštanica 726,00
16. Katić Marinko Duži 320,00
17. Konjevod Andrija Hutovo 176,00
18. Konjevod Ruža Neum 80,00
19. Konjevod Zdravko Hutovo 400,00
20. Krešić Damir Neum 1.248,00
21. Krešić Ilija Neum 634,00
22. Krešić Jozo Hrasno 124,00
23. Krešić Marija Hrasno 240,00
24. Krešić Milenko Neum 200,00
25. Krešić Nikola Hrasno 336,00
26. Krmek Mato Neum 200,00
27. Krmek Nikola Neum 120,00
28. Krmek Zvonko Neum 160,00
29. Kužić Ivan Moševići 472,00
30. Kužić Ivica Neum 320,00
31. Lazarević Lazar Hotanj 416,00
32. Leženić Paško Neum 200,00
33. Marčinko Ilija Neum 160,00
34. Marčinko Vidan Neum 240,00
35. Marčinko Vlado Neum 80,00
36. Maslać Božica Borut 240,00
37. Maslać Đuro Cerovica 135,00
38. Matić Nikica Neum 160,00
39. Matić Nikolina Neum 120,00
40. Matić Pero Neum 120,00
41. Matuško Pero Duži 440,00
42. Mustapić Josip Neum 280,00
43. Noković Stanko Hutovo 256,00
44. Novković Vladimir Prapratnica 520,00
45. Obradović Jozo Neum 320,00
46. Obradović Miro Crnoglav 480,00
47. P.O. Stočarstvo Rabrani 608,00
48. Papić Nikola Neum 168,00
49. Pavlović Toni Gradac 140,00
50. Previšić Luka Glumina 200,00
51. Previšić Zdravko Hutovo 440,00
52. Putica Mato Neum 240,00
53. Raič Grgo Neum 460,00
54. Raič Nikša Neum 318,00
55. Raič Vide Hutovo 280,00
56. Šanje Ante Dobri Do 420,00
57. Sentić Antun Gradac 248,00
58. Stočarstvo Carići Brštanica 936,00
59. Tapalović Ivan Dubravica 240,00
60. Vujnović Ivo G. Hrasno 400,00
61. Vukorep Željko Neum 752,00
62. Vuletić Josip Broćanac 296,00
UKUPNO ZA ISPLATU 29.614,00  

Odluka o isplati- animalna proizvodnja

Skip to content