+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za sanaciju zaštitne ograde oko školskog objekta u Neumu

U provedenom postupku javne nabave putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izvođenje radova na saanciji zaštitne ograde oko školskog objekta u Neumu, za najpovoljnijeg
ponuditelja odabran je dobavljač “Bogdanović” d.o.o. Neum, Zagrebačka 6, 88390 Neum.
On je ocijenjen kvalificiranim i odabran prema kriteriju ,,ekonomski najpovoljnija ponuda”, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 31.430,00 KM bez PDV-a, odnosno 36.773,10 KM sa PDV-om, te ponuđenim rokom izvedbe radova od 2 dana i ponuđenim jamstvenim rokom za izvedene radove od 60 mjeseci.

Odluku pogledajte ispod.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponditelja za sanaciju zaštitne ograde okolo školskog igrališta u Neumu

Skip to content