+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Odluka o usvajanju žalbe i nastavku postupka javne nabavke uredskog materijala

Usvaja se žalba ponuditelja ,,Antonio commerce” d.o.o. Mostar, izjavljena na Odluku o nastavku postupka javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2021.godini.

U ponovljenom predmetnom postupku javne nabave putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za
nabavu i isporuku uredskog materijala u 2021.godini, uvažavajući činjenice iz usvojene žalbe iz članka 1.
ove Odluke, za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je dobavljač ,,ANTONIO COMMERCE” d.o.o.MOSTAR.

Odluku možete pogledati i preuzeti u linku ispod.

Odluka o usvajanju žalbe, nastavku postupka javne nabave i izboru naqjpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2021.godini

Skip to content