+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana VIII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Općinsko vijeće Neum održalo je redovnu VIII. sjednicu 22. prosinca 2021. godine u 9.00 sati u „Grand Hotel Neum“  u Neumu.

Na sjednici su usvojene sve predložene točke dnevnog reda:

D N E V N I    R E D

 1. Izvod iz Zapisnika s VII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Proračuna Općine Neum za 2022. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2022. godinu
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane naknade za opremu novorođenog djeteta u 2022. godini
 7. Prijedlog Odluke o novčanoj potpori rodiljama koje nisu u radnom odnosu
 8. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provođenju regulacijskog plana Centar II u Neumu
 9. Prjedlog Odluke o usvajanju Zoning plana za eksploatacijsko polje arhitektonsko- građevnog (ukrasnog) kamena „Crnoglav“
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora u slučajevima kada za to nije nadležno općinsko tijelo za prostorno uređenje
 11. Vijećnička pitanja.

 

Poseban naglasak stavljen je na nikad veći Proračun Općine Neum u iznosu od 9.976.000,00 KM koji je usvojen jednoglasno.

 

 

Skip to content