+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XI. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na dan 16.2.2022. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“  u Neumu s  početkom u 9,00 sati, održana je  redovnu XI. sjednica Općinskoga vijeća Neum.

Na sjednici je predložena dopuna Dnevnog reda Zaključkom pod točkom 8.

Jedogasno je usvojen sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Izvod iz Zapisnika s X. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Stolac za Općinu Neum za 2021. godinu
  3. Prijedlog Zaljučka o usvajanju Izvješće o radu Doma zdravlja Neum za 2021. godinu
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2022. godinu
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i naknada izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika Načelnika općine Neum
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada državnih službenika i namještenika u Općini Neum
  7. Zemljišna politika
  8. Zaključak
  9. Vijećnička pitanja.
Skip to content