+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

U petak, 24. veljače 2023. godine u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati, održana je XXII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Izvod iz Zapisnika s XXI. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o radu Općinskog načelnika i Službi za upravu Općine Neum za 2022. godinu

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o radu Općinskog vijeća Neum za 2022. godinu

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća Neum za 2023. godinu

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog javnog pravobranitelja za 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane potpore za polaznike prvih razreda Srednje škole Neum u školskoj godini 2023./2024.

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju parkiranja na području grada Neuma

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Neum

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine k.o. Gradac I i k.o. Čarići

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m² korisne stambene površine za 2023. godinu

12. Zemljišna politika:

– Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine Nediljku Bačiću

– Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Nikole Jurkovića

13. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM

dr.sc. Daniela Matić

Skip to content