+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XIX. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

U četvrtak, 24.11.2022. godine, u „Grand Hotel Neum“ u Neumu održana je XIX. sjednica Općinskoga vijeća Neum s početkom u 9,00 sati.
Na sjednici je usvojen predloženi D N E V N I R E D:

1. Izvod iz Zapisnika s XVIII. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Neum za 2022.
godinu (Rebalans III)
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2023. godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2023. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa u gradu
Neumu za vrijeme turističke sezone
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju i sigurnosti prometa u
općini Neum
7. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content