+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XVI. sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 16.09.2022. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati održana je XVI. sjednica Općinskoga vijeća Neum.
Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika s XV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Informacija o broju upisane djece u Dječji vrtić Neum, Osnovnu školu Kardinala
Stepinca, Srednju školu Neum
3. Informacija o stanju sporta na području Općine Neum
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna regulacijskog plana „Centar I“
Neum
5. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content