+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXV. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXV. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 31. svibnja 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

 

Na sjednici su usvojene sljedeće Odluke:

1. Izvod iz Zapisnika s XXIV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Informacija o radu za 2022. godinu:

a) Informacija o radu Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK podružnica Neum za 2022. godinu

b) Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Neum

3. Izvješće o radu za 2022. godinu:

a) Izvješće o radu JP „MARECO“ d.o.o. Neum za 2022. godinu

b) Izvješće o radu JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum za 2022. godinu

c) Izvješće o radu Ustanove „Muzej i Galerija Neum“ Neum za 2022. godinu

4. Program rada za 2023. godinu:

5. Program rada JP „MARECO“ d.o.o. Neum za 2023. godinu

6. Program rada JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum za 2023. godinu

7. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Neum za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Neum za 2023. godinu (Rebalans I)

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2023. godinu

10. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela i imenovanju članova za pripremu kulturnih događaja pod nazivom „Neumsko ljeto 2023.“

11. Prijedlog Odluke o održavanju manifestacija u okviru projekta „Neumsko ljeto 2023.“

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju parkiranja na području grada Neuma

13. Prijedlog Odluke o prestanku prava korištenja na nekretninama

14. Zemljišna politika:

a) Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva za dokup – Fadila i Rasim Džafić

b) Prijedlog Zaključka o ispravci Rješenja broj 01-475-1726/1-81 od 29.12.1981.

15. Vijećnička pitanja.

 

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM                                                     dr. sc. Daniela Matić

Skip to content