+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXVI. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXVI. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 30. lipnja 2023. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda :

1. Izvod iz Zapisnika s XXV. radne sjednice Općinskog vijeća Neum

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Dom zdravlja Neum za 2022. godinu

3. Zaključak o primanju k znanju Informacije o dodijeljenim sredstvima i pravdanju istih za udruženja građana za 2022. godinu

4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša

5. Zaključak o primanju k znanju Plana zaštite od požara na području Općine Neum za 2023. godinu

6. Prijedlog Odluke o visini naknade za cijenu isporučene vode po m3, odvozu komunalnog otpada (smeća) i drugih komunalnih usluga

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru

8. Zemljišna politika:

a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine – Marijan Matić

b) Prijedlog Rješenja o preuzimanju građevinskog zemljišta od „Putovi“ Neum

c) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena zgrada sukladno čl. 61. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH

d) Prijedlog Rješenja kojim se odbija zahtjev Mehmeda Koldže i drugih

9. Vijećnička pitanja.

 

                                  PREDSJEDNICA O.V. NEUM

                                                   dr. sc. Daniela Matić

Skip to content