+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXX. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXX. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 11. listopada 2023. godine (srijeda) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda :

1. Izvod iz Zapisnika s XXIX. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Zaključak o primanju k znanju Informacije o radu Policijske stanice Neum za turističku sezonu 2023. godine
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju i Programa rada za 2023./2024. školsku godinu u Osnovnoj školi Kardinala Stepinca Neum
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju i Programa rada za 2023./2024. školsku godinu u Srednjoj školi Neum
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju i Programa rada za 2023./2024. pedagošku godinu u JU „Dječji vrtić“ Neum
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone „Dubrava“ Neum
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone „Cerovica“ Neum
8. Prijedlog Odluke o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Neum
9. Zaključak o osnivanju radnog tijela za pripremu manifestacije pod nazivom „Advent u Neumu 2023.“
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Srednje škole Neum
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja izabranih vijećnika Općinskog vijeća Neum
12. Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Safije Omerbašić
13. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

Skip to content