+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXXI. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum

Redovna XXXI. sjednica Općinskoga vijeća Neum održana je 10. studenoga 2023. godine (petak) u „Grand Hotel Neum“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Na sjednici su usvojene sljedeće točke dnevnog reda :

1. Izvod iz Zapisnika s XXX. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Proračuna Općine Neum za 2024. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Neum za 2024. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Strategije Općine Neum 2023-2028. godine
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Nacrt Strategije Općine Neum 2023.-2030. godine
6. Zaključak o davanju suglasnosti o usklađenosti predmeta koncesije s prostorno planskom dokumentacijom i ekonomskim interesom Općine Neum
7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Neum
8. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve nekretnine za mlade na području općine Neum za 2023. godinu
9. Prijedlog Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju
10. Rješenje o verifikaciji izbora u tijela mjesnih zajednica na području općine Neum
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Neum
12. Zemljišna politika: – Zaključak o ispravci Rješenja – Zdravko Previšić
13. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA O.V. NEUM

dr. sc. Daniela Matić

Skip to content