+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana XXXVII. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Na današnjoj XXXVII. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Neum, po prijedlogu Načelnika, usvojene su sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika s XXXVI. radne sjednice Općinskog vijeća Neum
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu JU Dom zdravlja Neum za 2023.
godinu
3. Prijedlog Zaključka o primanju k znanju Informacije o radu Službe za zapošljavanje
HNŽ-HNK za 2023. godinu Podružnice Neum
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području
općine Neum
5. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve nekretnine za mlade obitelji i samohrane
roditelje na području općine Neum za 2024. godinu
6. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za korištenje javnog parkinga na području općine
Neum
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva
Neum
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupne ceste Gradac
9. Prijedlog Odluke o izmjenu i dopuni Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine
Neum-Ante i Nikola Glavinić
10. Vijećnička pitanja

 

 

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr. sc. Daniela Matić

 

Skip to content