+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Općina Neum sudionik i domaćin konferencije na temu “Digitalizacija usluga na lokalnom nivou”, u organizaciji Agencije za državnu službu FBiH

Načelnik Općine Neum Dragan Jurković danas je bio domaćin Agenciji za državnu službu FBiH koja je u Neumu organizirala konferenciju na temu „Digitalizacija usluga na lokalnom nivou“. Konferencija se održala u hotelu Marea u Neumu, s početkom u 9 sati.
Konferenciji je pored načelnika Neuma nazočilo još 15ak načelnika i gradonačelnika iz cijele BiH.

Cilj održavanja konferencije bio je okupiti načelnike i gradonačelnike te zainteresirane praktičare iz JLS koji aktivno sudjeluju u procesu reforme javne uprave na lokalnom nivou kao i u digitalizaciji procesa rada, upravljanjem IKT i drugim tehnološkim politikama koje služe kao podrška strateškim i operativnim ciljevima JLS u Federaciji BiH.

Primarnu ciljnu grupu čine gradonačelnici i načelnici iz jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, a sekundarnu ciljnu grupu svi zainteresirani predstavnici organa državne službe u Bosni i Hercegovini, te predstavnici nevladinog sektora i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i regiji.
Ovogodišnja konferencija inicirana je uslijed poštivanja načela razvoja inovativnih tehnologija kojim se planira reforma javne uprave na način da se iskoriste inovativna tehnološka rješenja koja će omogućiti gospodarski razvoj, donijeti uštede u budžetu kao i unaprijediti nivo pružanja usluga građanima.

Na samom početku sve nazočne pozdravio je načelnik općine Neum g.Dragan Jurković. On se osvrnuo na sadašnji sustav koji ponekad zna biti zamarajući, te kako je to sve puno jednostavnije izgledalo i njemu samome dok nije ušao u unutrašnjost samog sustava i vidio koliko je u stvari stvar složena. Načelnik Jurković je istaknuo kako Neum tek čeka digitalizacija sustava Javne Lokalne Samouprave i da će današnja obuka zasigurno biti korisna u budućim procesima. Posebno se osvrnuo na općine i gradove koje su primjer uspješno odrađene digitalizacije rekavši kako će im oni poslužiti kao dobar primjer za rad u budućnosti.

Nazočne je pozdravio g. Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH. Posebno se zahvalio svim načelnicima i gradonačelnicima koji su se odazvali na današnju obuku, a osobito g. Jurkoviću kao domaćinu.

g. Begić je rekao da je Agencija prepoznala potrebu za promjenom i digitalnom transformacijom u svrhu poboljšanja usluge građanima. “Nastojali smo osigurati dovoljan broj informacija za naše načelnike i gradonačelnike, čuli smo iskustva iz regije grada Rijeke i iskustva susjeda iz Republike Srbije. Veliki je izazov ispred nas, ali nastojat ćemo kao Agencija osposobiti dovoljan broj kadra koji će moći provoditi digitalizaciju u svim organima vlasti”, istanuo je Begić.

O „Prvim naporima u digitalizaciji javnih usluga: razlozima, uspjesima i neuspjesima“ govorila je gđa. Aida Soko iz Ureda premijera Vlade FBiH koja je istaknula kako je bitno je odgovoriti na sve potrebe građana brzom i jednostavnom uslugom na principu samo jednog kontakta. pojasnila je kako nije samo stvar digitalizacije nego je stvar promjene kulture u Javnoj upravi, što je dugotrajan, ali nužan i kvalitetan proces.

Na ovu temu govorila je i Ivana Šarić iz Generalnog tajništva Vijeća ministara, Amir Kupusija iz Saveza općina i gradova Federacije BiH kao Predstavnik Koordinacijskog tijela za obuku JLS, kao i predstavnik UNDP-a u BiH gdin. Dejan Buha koji je pojasnio ulogu UNDP-a u ovim procesima. Istaknuo je da je  njihova uloga podrška u procesu digitalizacije, te je pozvao sve općine i gradove koji planiraju ući u proces digitalizacije da to učine zajedno s UNDP-om kao partnerom.

Kao pozitivni primjere digitalizacije JLS istaknute su Općine Centar, Lukavac, Jajce i Kakanj čiji su načelnici i pomoćnici prezentirali njihov put ka uspješnoj digitalizaciji danas.
Uspješne projekte digitalizacije iz regije,  javljanjem putem Zoom aplikacije, predstavile su Dara Gavara Stojanović iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, te Lea Stoljković iz Grada Rijeke u Republici Hrvatskoj.

Za odgovor na pandemiju COVID, nagrade SDG za 2021. godinu dobili su Općina Bosanska Krupa i Općina Novo Sarajevo.
Kao primjer dobre prakse odgovora na CoVID predstavljen je Grad Visoko čiji je gradonačelnik prezentirao s kojim su se sve problemima u DZ u Visokom susreli, ali i rješenja koja su pronašli za svoje probleme.

Digitalizacija Javne uprave je proces koji nas tek očekuje i iz toga razloga su ovakve konferencije iznimno korisne i bitne, kako bi dobili smjernice, iskustva i na kraju partnere za provođenje digitalne transformacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content