+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Potpisan sporazum o upravljanju i održavanju biciklističke staze „Ćiro“

U Mostaru i Trebinju u okviru projekta „ĆIRO – Staza svjetske baštine“, kojeg financiraju Europska unija i Vlada SR Njemačke, 26. i 27. srpnja 2022. godine prezentiran je „Plan upravljanja biciklističkom rutom ĆIRO“. Potpisivanjem ovog sporazuma, gradovi Mostar, Trebinje i Stolac i općine Neum, Ravno i Bileća usvajaju plan o suradnji na održavanju, upravljanju i promociji biciklističke rute „Ćiro“.

Do danas je razvijeno 330km biciklističke staze „Ćiro“, a najpopularnija je dionica od Mostara do Dubrovnika u dužini od 180km. Preostale dvije staze „Ćiro Heritage“ i „Ćiro II“ u dužinama 70 km i 80 km su finalizirane u ovoj godini, a njihova promocija prema cikloturistima iz cijelog svijeta tek slijedi. „Ćiro“ trasa obuhvata i područja na teritoriji Čapljine i Stoca, koja imaju posebnu znamenitost-UNESCO lokacije svjetske baštine, čime će se obogatiti sveukupna turistička ponuda i postići bolji socio-ekonomski rezultati za zajednice na području rute „ĆIRO – staza svjetske baštine“.

Europska unija podržala je izradu „Ćiro“ staze kroz više projekata s ciljem jačanja i diversifikacije kvalitete turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i turističke ponude na otvorenom i u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Ovim projektima je poboljšana infrastruktura, ali i proširena ponuda staza za cikloturiste na područja koja nisu bila obuhvaćena „Ćiro“ stazom.

Potpisivanjem ovog Sporazuma osigurava se poboljšanje koordinacije razvojnih turističkih aktivnosti u regiji Hercegovine i jačanje kvalitete i ponude oko biciklističke rute „Ćiro“ u svrhu privlačenja novih turista, podrške lokalnom poduzetništvu, povećanja domaćih i stranih ulaganja, povećanja zaposlenosti te poboljšanja kvalitete života stanovnika u ruralnim područjima potpisnica Sporazuma.

U svrhu izrade plana, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH i udruga Hercegovina Bike Mostar su održale tri interaktivne radionice u Trebinju, Čapljini i Ravnom sa ključnim akterima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja Hercegovine. Nakon toga je uslijedilo sačinjavanje dokumenta „Plan upravljanja biciklističkom rutom ĆIRO“, u čijoj izradi su učestvovala 22 predstavnika lokalne samouprave, javnih ustanova, razvojnih agencija, nevladinih organizacija i privatnih pružatelja usluga u sektoru turizma.

Cilj izrade „Plana upravljanja biciklističkom rutom ĆIRO“ je razvoj dokumenta koji će se na sustavan, koordiniran i planski način baviti upravljanjem biciklističkom stazom „Ćiro“, te time osigurati njenu funkcionalnost i održivost, ali i biti jedan od generatora razvoja turizma na cijelom projektnom području.

Dokumentom su definirani strateški pravci razvoja, potrebni resursi, odgovornosti u provođenju različitih mjera/aktivnosti/programa. U sklopu plana je definiran način implementacije, praćenja i izvještavanja o provedenim aktivnostima. Time će se na cijelom projektnom području osigurati postupan, međusobno koordiniran, a time i dugoročno održiv razvoj „Ćire“, što će dovesti do povećane konkurentnosti i značajnijih turističkih aktivnosti u cijeloj Hercegovini.

Prisutnima se u Mostaru obratio gospodin Ermin Smajlović, predstavnik GiZ-a , te kratko predstavio projekat Eu4Business i aktivnosti koje su implementirane u sklopu ovog projekta.
Nakon toga prisutne je pozdravila gospođa Ines Popovac, savjetnica gradonačelnika Grada Mostara i istakla značaj razvoja i buduće implementacije Plana upravljanja biciklističkom rutom ĆIRO., što podržava i Grada Mostar prepoznajući cikloturizam kao jedan od bitnih elemenata razvoja turizma.
Kratki pozdravni govor je također dao i gospodin Predrag Tešić, pomoćnik ministra trgovine i turizma Republike Srpske.

U sklopu događaja u Mostaru , upriličena je i svečana dodjela certifikata Bike Friendly Standard za 5 objekata sa područja Mostara.

U Trebinju je u ime Grada Trebinja i gradonačelnika prisutne pozdravio gospodin Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika, te je istakao aktivnosti koje je Grad Trebinje do sada obavio vezano za podršku razvoju turizma, te naglasio da Grad Trebinje podržava ovu inicijativu i provedbu Plana upravljanja pri čemu je važna regionalna saradnja i koordinacija.

Ivica Sivrić, direktor REDAH-a kazao je kako razvoj „Plana upravljanja biciklističkom rutom Ćiro“ predstavlja nastavak aktivnosti na razvoju i promociji turizma oko rute „Ćiro“ koji će doprinijeti kvalitetnijoj komunikaciji i koordinaciji aktera na području rute što će u konačnici značiti da se destinacijom upravlja na jedan sistematičan način, te će rezultirati povećanjem broja turista i time boljem položaju svih zainteresiranih aktera uključenih u aktivnosti pružanja usluga.

Nakon predstavljanja rezultata, u oba grada je organizirano svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji na održavanju, upravljanju i promociji biciklističke rute „Ćiro“. Sporazum je potpisalo šest načelnika i gradonačelnika hercegovačkih općina i gradova koji gravitiraju na ovoj ruti.

„U svemu ovome je veoma važno da je uspostavljeno koordinirajuće tijelo Forum biciklističke rute „Ćiro“ koji sačinjavaju svi oni koji su uključeni u izradu ovog dokumenta. Za samu provedbu ovog plana će biti zaduženo Izvršno tijelo Foruma, uz materijalnu i financijsku podršku jedinica lokalne samouprave koje su potpisnice Sporazuma o suradnji na održavanju, upravljanju i promociji ove biciklističke rute,“ izjavio je Sivrić.

Projekt je dio šireg projekta EU4Business, čiji je cilj jačanje ekonomije BiH, poticanje razvoja poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. EU4Business financira Europska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business zajedno provode GIZ, ILO i UNDP.

Više informacija o EU4Business projektu na www.eu4business.ba.

Skip to content