+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Nastavak projektne suradnje GIZ-a i Općine Neum

„Integrirano gospodarenje otpadom i sprječavanje morskog otpada na zapadnom Balkanu“ koji provodi i financira Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju (GIZ)., a u koji su Općina Neum, Razvojna agencija „Nera“, aktivno  uključene od veljače 2019. godine, nastavljen je nizom aktivnosti koje za cilj imaju promociju važnosti brige za okoliš, s posebnim naglaskom na more, te  sprječavanje nastanka morskog otpada.

Premda su navedene aktivnosti prvotno zamišljene i projektom predviđene kao radionice otvorenog tipa,  pandemija koronavirusa uvjetovala je određene izmjene. Navedena kampanja podizanja svijesti stoga je organizirana na način da u njoj, kroz izradu likovnih radova, aktivno sudjeluju djeca Djećjeg vrtića Neum, te učenici Osnovne škole Kardinala Stepinca u Neumu, na temu ekoloije i zaštite okoliša. Dječja kreativnost ni ovog puta nije zakazala. Raznovrsnim koloritom i idejama najmlađi su pokušali dočarati svoju viziju planeta Zemlje, ističući važnost brige da se planet Zemlja, mora i oceani  sačuvaju za budućnost. Likovni radovi potom su izloženi u dva projektna panoa, kao trajni podsjetnik.

Načelnik Općine Neum, Dragan Jurković, ističe značaj koji za Općinu Neum ima nastavak projektne suradnje s GIZ-om, te naglašava: „Osobito nam je drago da se naši najmlađi aktivno uključuju i sudjeluju na ovaj način, jer, ipak, na njima sve ostaje. Moram naglasiti kako je ovo još jedan korak Neuma ka održivosti i odgovornom postupanju prema okolišu.“

Inače, do sad je, zahvaljujući ovoj projektnoj suradnji  postavljeno ukupno 15  zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada i nabavljeno vozilo za odvoz komunalnog otpada kao i presa za PVC otpad, 25 metalnih kontejnera za mješoviti otpad, te 25 žutih kontejnera za PET ambalažu.

Činjenica da su svoj obol apelu za zaštitu mora, izražavajući iznimnu kreativnost, pružili i najmađi, osobito veseli i ohrabruje, ali i obavezuje.

Skip to content