+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Održana III. redovna sjednica Općinskog vijeća Neum

Dana 22. travnja 2021. godine u „Grand hotel Neum“ u Neumu s početkom u 09.00 sati održana je III. redovna sjednica Općinskoga vijeća Neum i na istoj je usvojeno sljedeće:

 1. Zaključci o usvajanju Izvješća o radu za 2020. godinu javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je općina Neum osnivač i to:
  • Osnovna škola Kardinala Stepinca Neum
  • Srednja škola Neum
  • Dječji vrtić „Neum“
  • Dom zdravlja Neum
  • Gradska ljekarna Neum
  • Komunalno d.o.o. Neum
  • Mareco d.o.o. Neum
  • Razvojna agencija Nera d.o.o. Neum
  • Služba za zapošljavanje HNŽ- podružnica biro rada Neum
 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobranitelja za 2020. godinu
 3. Zaključak o usvajanju Programa rada Načelnika i općinskih službi za upravu općine Neum za 2021. godinu
 4. Zaključak o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća Neum za 2021. godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Neum
 6. Kodeks ponašanja izabranih predstavnika- vijećnika u Općinskom vijeću Neum
 7. Odluka o izvršenju proračuna općine Neum za period od 01.01.-31.12.2020. godine
 8. Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za biljnu proizvodnju u Općini Neum za 2021. godinu
 9. Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu zdravstvene zaštite animalne proizvodnje na području općine Neum za 2021. godinu
 10. Nacrt Odluke o gospodarenju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Neum za period od 2021. godine do 2026. godine
 11. Odluka o donošenju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine
 12. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacijskog plana Centar I u Neumu
 13. Odluka o odobrenju eksploatacijskog polja ukrasnog kamena „Crnoglav“
 14. Odluka o pristupanju izradi Zoning plana za eksploatacijsko polje ukrasnog kamena „Crnoglav“
 15. Zaključak o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Neumsko ljeto“
 16. Odluka o poništenju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora ustanova i poduzeća kojima je općina Neum osnivač
 17. Odluka o utvrđivanju kriterija i standarda za imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Neum
 18. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornih odbora ustanova i poduzeća kojima je općina Neum osnivač
 19. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o zakupu između općine Neum i AMSuBiH- Auto moto savez u BiH
 20. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o zakupu između općine Neum i Neretvanac d.o.o. Neum
 21. Odluka o davanju na privremeno korištenje gradskog građevinskog zemljišta firmi „Judik“ d.o.o. Neum
 22. Zaključak o donošenju mjera u svezi koncesije za korištenje javnih gradskih parkirališta u gradu Neumu.

PREDSJEDNICA O.V. NEUM
dr.
sc. Daniela Matić

Skip to content