+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Otvoren Javni poziv središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima.

Sukladno ovom Javnom pozivu, neprofitnim organizacijama i ostalim prihvatljivim prijaviteljima odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata u sljedećim područjima financiranja:

  • povezivanja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine,
  • suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, razvoja kulturnih djelatnosti na hrvatskom jeziku, poticanja kulturne, obrazovne, znanstvene, športske i gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom i međusobno,
  • pružanja socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske, poticanja povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su:

  1. neprofitne organizacije Hrvata izvan i u Republici Hrvatskoj (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice ili druge pravne osobe) čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.
  2. fizičke osobe – pojedinci čiji projekti promiču ciljeve i prioritete definirane strateškim dokumentima Ureda i u skladu su s područjima financiranja iz točke 1. Javnog poziva.
  3. ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji žive u otežanim socijalnim, materijalnim ili zdravstvenim okolnostima.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj mrežnoj stranici Ureda i traje zaključno do 17. ožujka 2021. godine.

Tekst javnog poziva i više informacija dostupni su na mrežnoj stranici Ureda https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Skip to content