+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
POZIV – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E   N E U M
Predsjednik

Broj: 01-02-53/21
Neum, 05.01.2021. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam konstituirajući sjednice Općinskoga vijeća Neum za dan 12. siječnja 2021.  godine (utorak)  u dvorani „Grand hotela Neum“  u Neumu sa  početkom 09,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I    R E D

 1.  Izbor i izvješće mandatno imunitetskog povjerenstva
 2. Potpisivanje Izjava od strane općinskih vijećnika
 3. Izbor povjerenstva za izbor i imenovanje
 4. Izbor Predsjednika Općinskog vijeća Neum
 5. Izbor Zamjenika Predsjednika Općinskog vijeća Neum
 6. Izbor preostalih radnih tijela Općinskog vijeća Neum
  • Odbor za statutarno-pravna pitanja
  • Odbor za gospodarstvo, razvoj i financije
  • Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge
  • Odbor za društvene djelatnosti
  • Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova
  • Odbor za branitelje

PREDSJENIK OV NEUM:
    Vinko Sentić

 

 

 

 

 

 

Skip to content