+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Započela izrada Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu

U petak, 5.3.2021. godine u prostorijama općine Neum održan je prvi radni sastanak na temu podaktivnosti br. 5 “Održivi turizam: u priobalnom području i zaleđu” s ciljem izrade izvješća pod nazivom “Strateški pravci održivog razvoja turizma Općine Neum” u okviru projekta izrade Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu.

Sastanku su, uz Načelnika Dragana Jurkovića, nazočili: predsjednica OV Neum Daniela Matić, Andrija Krešić – ravnatelj TZ HNŽ, Ankica Bogdanović – voditeljica Turističkog ureda Neum, dr.sc. Zoran Klarić – konzultant, dr.sc. Damir Krešić – ravnatelj Instituta za turizam iz Zagreba, predstavnici turističko-ugostiteljskih djelatnika općine Neum, te nacionalni koordinator „CAMP B&H“ projekta Josip Njavro.

Nakon uvodnih napomena koordinatora projekta i pozdrava Načelnika općine Neum, konzultant dr.sc. Zoran Klarić (Institut za turizam, Zagreb) je nazočne upoznao s projektnim zadatkom i planiranim aktivnostima u okviru podaktivnosti br. 5 “Održivi turizam: u priobalnom području i zaleđu“, kojima je cilj turističko-ugostiteljsku djelatnost proširiti na cijelo područje općine Neum s ciljem poticanja gospodarskog razvoja naselja u unutrašnjosti i smanjenja pritiska na obalu tijekom glavne turističke sezone. Sastanak je bio vrlo konstruktivan i sadržajan, te je u potpunosti opravdao očekivanja, jer se vodila vrlo kvalitetna rasprava na temu turističkih potencijala u „zaleđu Neuma“ u odnosu na trendove na globalnom tržištu turizma, te je konstatirano da postoje izvrsni temelji za razvoj ruralnog, kulturološkog, sportsko-rekreativnog i kongresnog turizma, što će se u daljnjim koracima i dodatno analizirati i temeljem toga će strateški pravci razvoja i biti definirani.

Također je važno napomenuti da su ugovorne strane Barcelonske konvencije na svom redovitom, 19. sastanku održanom od 9. do 12. veljače 2016. godine u Ateni (Grčka), temeljem zahtjeva kojega je dostavilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH), donijele odluku o izradi Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu.

Potom je za ovaj Projekt, od siječnja 2017. do srpnja 2018. godine, pripremljena Studija izvodljivosti (SI), koju je Vijeće ministara konačno usvojilo u svibnju 2020. godine, nakon čega je 29. lipnja 2020. godine potpisan i Sporazum u svezi s projektom izrade Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu. Navedenim Sporazumom definirani su i predstavljeni ciljevi, struktura i sadržaji programa CAMP BiH, kao i provedbene strukture za aktivnosti koje treba realizirati u okviru Programa. Potrebno je istaknuti da se realizacija projekta, zbog pandemije uzrokovane virusom SARS-CoV-02 i uvedenih „mjera“, odvija usporeno i sve dosadašnje projektne aktivnosti su se obavljale putem on-line platformi za komunikaciju.

Predviđeno je da Projekt (uključujući iscrpno definiranje i provedbu) traje od srpnja 2020. do srpnja 2022. godine, dok je provedba post projektnih aktivnosti planirana za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Skip to content