+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba
Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko–neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
N A Č E L N I K

Broj: 02-02-326/21
Neum, 10.2.2021. godine

J A V N I   P O Z I V
za javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja otpadom općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Općinsko vijeće Neum je na II. radnoj sjednici održanoj 9.2.2021. godine, usvojilo je Nacrt odluke  o donošenju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025. godine, te donijelo Zaključak broj: 01-02-314/21 od 9.2.2021. godine, kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Svoje primjedbe, prijedloge i/ili mišljenja sve zainteresirane fizičke i pravne osobe i dr. zainteresirani subjekti trebaju dostaviti pismeno na protokol općine Neum, u roku od 30 dana (od 10.2.2021. do 12.3.2021. godine).

Javna rasprava će se održati 3.3.2021. godine (srijeda) u kino dvorani „Grand hotela Neum“ s početkom u 10 sati.

Nakon provedene javne rasprave Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj, obvezna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, napraviti  izvješće o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Općinskom načelniku.

Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj će prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025. godine voditi računa o primjedbama, prijedlozima i mišljenjima iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto ne prihvaća određene primjedbe, prijedloge i mišljenja data tijekom javne rasprave po Nacrtu.

Nacrt Odluke o donošenju „Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025.“ godine, možete preuzeti na sljedećem linku:

 

Skip to content